Skip to content

شرکای تجاری

به جهت ارائه خدمات با کیفیت هر چه بیشتر، این شرکت لیستی از تامین کنندگان معتبر را جهت تامین کالای مورد نیاز در پروژه های اجرایی خود انتخاب و بر اساس حسن سابقه آنها در پروژه های پیشین، در سایر پروژه ها به صورت تخصصی از آن ها استفاده می کند.