Skip to content

سیستم DCS مدول های 1 و 2 تصفیه خانه بزرگ آب گیلان

تصفیه خانه بزرگ آب گیلان در سال 1380 با ظرفیت اسمی 3 متر مکعب بر ثانیه افتتاح شده است. با گذشت بیش از 17 سال از راه اندازی مدول اول این تصفیه خانه، اکنون مدول دوم آن توسط مشارکت شرکت­های تانا انرژی و زلال ایران با همکاری شرکت ایراناب به عنوان مشاور در حال ساخت است که 3 متر مکعب دیگر بر ظرفیت خروجی این تصفیه خانه خواهد افزود. طراحی تفضیلی، تأمین، ساخت، برنامه نویسی و راه ­اندازی سیستم DCS این تصفیه خانه طی قراردادی در سال 1397 به شرکت کنترل و پردازش هوشمند سپرده شده است. این قرارداد مشتمل بر تأمین سیستم DCS هر دو مدول تصفیه خانه مذکور می­باشد به نحوی که سیستم کنترل مدول دوم از پایه طراحی شده و  سیستم کنترل مدول اول که در حدود 20 سال پیش با تکنولوژی شرکت Schneider فرانسه طراحی و ساخته شده است، بر اساس مدارک پروژه و همچنین تغییرات صورت گرفته در سال­های گذشته، به طور کامل جایگزین می­گردد.

طی قرارداد  مذکور سیستم کنترل DCS کل تصفیه خانه شامل هر دو مدول قدیمی و جدید یکسان سازی و به روز می­گردد و در نهایت کل مجموعه از یک اتاق کنترل مرکزی راهبری و مدیریت می گردد.

تکنولوژی تأمین شده توسط شرکت کنترل و پردازش هوشمند بر پایه DCS سری Symphony شرکت ABB می­باشد. همچنین برای کنترل واحدهای فیلتراسیون و همچنین استخرهای ته نشینی مجموعه از PLC های خانواده AC500 شرکت ABB و شبکه ی ارتباطی بیسیم IEEE 802.11n استفاده شده است.

سیستم DCS تصفیه خانه بزرگ گیلان مشتمل بر 5 تابلوی CPU، 5 تابلوی RIO و 16 تابلوی PLC واحدهای فیلتراسیون، 8 تابلوی PLC واحدهای ته نشینی و همچنین 2 تابلوی PLC تانکرهای ذخیره می­باشد. تعداد سیگنال­های ورودی و خروجی کل سیستم بالغ بر 4200 عدد می­ باشد که بر روی بستری از فیبرهای نوری در سطح سایت پراکنده شده اند.